Tuesday, January 02, 2007

Cisco systems investeert in Narrowcasting


Tijdens de jaarlijkse Cisco conferentie C-scape, heeft John Chambers de narrowcasting[1] markt, als strategische groei markt voor de komende jaren gedefinieerd.

"Digital signage is an emerging technology that has the potential to transform the customer experience and to promote richer communications," benadrukte de organisatie in een
persbericht.

Nog geen week na de C-scape koopt Cisco een narrowcasting bedrijf.

Er ligt voor de komende jaren dus een sterke focus op deze groeimarkt. Cisco is echter al vele jaren actief op het gebied van narrowcasting. Zo waren zij één van de eerste drivers van het de McDonalds project nog lang voordat verschillende partijen daar over struikelde om uiteindelijk te eindigen bij Libruim Tv (KPN, Telegraaf Media Groep).

Cisco systems is wereldsgrootste leverancier van communicatie gerelateerde producten, met ruim 50.000 werknemers en een omzet van $30 miljard. Mondiaal zijn zij voor veel multinationals een strategische partner op directie niveau.

Nu de CEO van Cisco - John Chambers – deze branche als groeimarkt definieert beloofd dat veel goeds voor 2007.


[1] International veelal Digital Signage genoemd

Monday, December 18, 2006

NS Narrowcasting project blijkt een groot succes!

In maart van dit jaar maakte Viacom bekent de grotere NS stations te willen voorzien van een nieuw netwerk van grote digitale LED scherm.
De eerste week van juli ging het eerste scherm van 26 vierkante meter, op station Utrecht ‘live’.
Sindsdien kan de reiziger kijken naar nieuws- en sport uitzendingen, afgewisseld door advertenties van verschillende partijen waaronder Heineken, KPN en L'Oreal.
Het blijkt een groot
succes. Volgens onderzoek vindt zowel de consument als de adverterende partijen het narrowcastingscherm een zinnig medium.

Dat heeft Viacom en de NS dan ook doen besluiten in het komende jaar verder te investeren in narrowcasting en 30 grote stations te voorzien van digitale schermen.

De NS investeert sinds begin dit jaar ook in narrowcasting in
treintoestellen waardoor de treinreizigers ter plekke toegang geeft tot informatie, communicatie en entertainment bronnen.

Er wordt op vier schermen per coupé uitgezonden en het programma wordt een paar keer per dag ververst via een draadloze verbinding op grote stations. De schermen bieden actuele reisinformatie, zoals de tijd van aankomst op stations, welke overstapmogelijkheden er op het volgende station zijn en informatie over vertragingen.

Deze beslissing sluit volledig aan op wat wij de triple screen tenet noemen.

Het mediaklimaat van morgen wordt door triple screens bepaald:

1. thuis kijkt de consument internet/ televisie
2. bij zich draagt hij een pda/ mobiel
3. en op locatie ontmoet hij narrowcasting

Narrowcasting is een onderdeel en gevolg van een gedragsverandering die voornamelijk door internet teweeg is gebracht.
Het feit dat deze gedragsverandering voortdurend is, betekent ook dat narrowcasting geen ‘hype’ is.

Blijkbaar deelt de NS deze visie.

Josette van de Bult
Directeur Instore Communication

Monday, October 30, 2006

Narrowcasting KPN: 10 onbeantwoorde vragen Ralph Ruyters

Na het lezen van de 10 vragen over narrowcasting van Ralph Ruyters, gepubliceerd op Dutchcowboys 6 oktober jl. wil ik daar graag antwoord opgeven.
Het is weliswaar een bericht van enkele weken terug, maar omdat de KPN-ers Francis Kappers en Radjen van Wilmsen niet inhoudelijk hebben gereageerd, vond ik het essentieel dat te doen.

Na het bijwonen van een presentatie van Radjen van Wilmsen over Narrowcasting bleef Ralph met de volgende 10 vragen zitten:

1. In situaties buiten de supermarkt of ’t warenhuis, welke situaties zijn er nog meer waar je adverteerders een meetbare situatie kunt voorleggen waar je de consument niet interrumpeert, maar fascineert?

De eerste vraag heeft als uitgangspunt “waar wordt de consument niet geïnterrumpeerd wanneer je hem aanspreekt ?”
Dat is een boeiende vraag omdat reclame ten doel heeft de consument ongevraagd in een voorafgestelde richting te bewegen. Reclame-uitingen dienen hem te verleiden en te manipuleren ofwel te interrumperen in zijn gebruikelijke gang van handelen. Daarin is de inzet van het medium narrowcasting geen uitzondering.

2. ‘Narrow’ is nog geen 1-op-1 communicatie. Je komt alleen in de buurt wanneer je èn heel goed weet te targeten (en dat moet nog blijken) èn op locaties hangt waar heel kleine groepen komen. De kantine van de handbalclub bijvoorbeeld. Maar, wie wil daar naar een screen kijken en wie wil daar en tegen welke prijs adverteren?

Narrowcasting is een communicatiemedium gericht op een bepaald publiek, op een geselecteerde locatie en tijdstip. Het is in principe dan ook geen 1-op-1 communicatiemedium, maar onderschat de mogelijkheden niet wanneer er interactieve[1] schermen worden ingezet waarmee wel degelijk een 1-op1 dialoog tot stand kan worden gebracht.
Ook is het mogelijk om vanuit een scherm sms- of bluetoothmessages uit te zenden naar consumenten die in de nabije omgeving van het scherm ontvankelijk zijn via een mobile telefoon en op hun beurt kunnen reageren.

De vraag “wie wil naar een scherm in de handbalclub kijken en wie wil tegen welke prijs daar adverteren”; verwonderd mij opnieuw. Deze stelling is merkwaardig en net zo relevant als de vraag: wie wil er naar reclame op televisiekijken? Of wie wil advertenties in dagbladen lezen ?

Wanneer het scherm van de handbalclub onderdeel uitmaakt van het narrowcastingnetwerk in alle sportverenigingen en sportscholen in bijvoorbeeld de regio Amsterdam, kan het voor het plaatselijke filiaal van Decathlon zeer interessant zijn via het netwerk met alle sportende consumenten in Amsterdam te communiceren.

Daarnaast biedt het netwerk de mogelijkheid de Decathlon actie af te stemmen op de sportlocatie. Een aanbieding voor een squashracket in de squashclub via narrowcasting, is minder irritant voor de consument dan een Axa deodorant commercial vlak voor het achtuurjournaal, waarbij veel van de kijkers niet voldoen aan de doelgroep criteria; jongens van 15 – 25.
Effectieve communicatie wordt gerealiseerd door een geïntegreerde inzet van verschillende mediatypen op verschillende locaties en momenten gedurende de dag.
Ook wel consumer traking genoemd. Narrowcasting is één van de middelen die kan worden ingezet.

3. Is de taxi, de trein of de McDonalds, waar KPN de schermen o.a. wil gaan plaatsen de juiste plek? Volgens mij stoor je mensen daar, en is je doelgroep al zeker niet narrow. Vooral studenten zouden zich volgens KPN uitstekend lenen voor een trein-relatie. Maar vind een student ‘t niet veel interessanter om met z’n iPod ècht naar eigen content te kijken/luisteren? Of wordt er liever gebeld met vrienden, of mobiel ge-internet?

Opnieuw de vraag of je consumenten stoort, deze blijft ridicuul .
Wij zijn allemaal consumenten en ik stoor mij wel degelijk aan de reclamecommercials die tijdens een televisieserie worden uitgezonden!
Het aantal commercials neemt echter alleen maar toe terwijl het niet anders kan dan dat de effectiviteit daarmee afneemt!

Narrowcasting in de taxi geeft de consument juist de mogelijkheid zelf te bepalen welke informatie hij wil selecteren; een goed restaurant of een specifiek concert etc. Als consument bepaal je dus zelf wat je aan reclame selecteert.

De opmerking dat een “student ‘t niet veel interessanter vindt om naar zijn eigen content te kijken/luisteren, heeft niets met een student of specifiek narrowcasting te maken! Iedereen wil de mogelijkheid hebben zijn eigen content te selecteren. Keuze vrijheid is menseigen en daarnaast is het prima mogelijk je eigen muziek te horen terwijl je ergens naar kijkt. Multitasken noemen ze dat, iets waar jongeren (lees studenten) uitermate goed in blijken te zijn.

4. Wat is er bekend over ’t kijkgedrag naar schermen in publieke ruimtes? En wat over ’t kijkgedrag in kleinere meer ‘narrow-omgevingen’? Kijk je naar de Amsterdamse trams, dan belooft ’t weinig goeds.

Er is veel bekent over ’t kijkgedrag en narrowcasting . Via onze website kun je het één en ander downloaden, maar de internationale autoriteit op ontwikkelingen in de media- en reclamemarkt, Nielsen Research Media , heeft zojuist een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat narrowcasting zeer effectief is in het beïnvloeden van consumenten. Of kijk eens bij Forrester Research ook niet de eerste de beste.

Daarnaast wordt er al jaren onderzoek gedaan naar kijkgedrag en communicatie-effecten in publieke ruimtes. Voor een reclame campagne via Abri’s wordt namelijk veel geld betaald, H&M heeft zijn startcampagne destijds in Nederland uitsluitend via Abri’s gecommuniceerd wat uiterst succesvol bleek. De traditionele Abri beweegt weliswaar niet, maar de digitalisering van beelden kan niet meer dan de attentie waarden verhogen.

Dan nog even de Amsterdamse tram. Uit onderzoek naar de narrowcasting activiteiten in de tram blijkt dat de tramgebruiker het medium waardeert en dat 70% ‘regelmatig’ kijkt". Daarnaast was de advertentieruimte in het afgelopen jaar meerdere keren uitverkocht. Dus deze opmerking begrijp ik niet helemaal.

5. Moet je als KPN willen dat je de weinige momenten op de dag die een consument ‘redelijk reclamevrij’ doorkomt toch weer gaat opvullen..? Laat mensen ook een X met rust, laat ze eten, met elkaar praten. ‘Je hoeft niet te kijken’ zal KPN zeggen. Is wel een echte ‘push’-gedachte.

Deze vraag behelst opnieuw een heel andere discussie namelijk over reclame en ethiek, een discussie die niet specifiek narrowcasting aangaat maar over alle media gaat. Zoals ongevraagd drukwerk, telemarketing, commercialbreaks, pop-ups, spam, etc.

6. Hoe realistisch is ’t bijvoorbeeld dat mensen een afkeer tegen je aanwezigheid gaan ontwikkelen? Deze vraag is onduidelijk gedefineerd, ik begrijp hem niet? 7. Zijn KPN’s partners in staat (o.a NOCNSF, ON, Club TV) relevante content te bieden, die ook echt ‘narrow’ is?

De term ‘narrow content’ is mij volledig onbekend en eerlijk gezegd kan ik mij ook weinig voorstellen bij deze term en deze vraag?
De te creëren content is afhankelijk van het product, de doelstelling, het samenspel met andere media, het gebruik van creativiteit, etc. Waar het wel veelal aan ontbreekt en wat uiterst belangrijk is, is dat media- en reclamebureaus van desbetreffende adverteerders betrokken zijn bij de inzet van narrowcasting.

Zelf spreek ik bij consumer tracking graag van Triple-S:
1. Het thuis-Scherm (uitgaande van integratie van tv en internet)
2. Mobiele-Scherm (telefoon/ pda)
3. Locatie-Scherm ( narrowcasting)

Dat zijn de communicatiemiddelen en -momenten van morgen.

8. Waarop wordt je als adverteerder afgerekend? Krijgen we afrekenmodellen als: 30% van de aanwezigen op deze locatie kijkt naar ons, en daar betaal je dan ook alleen voor…En wie houdt controle over die gegevens?

Je wordt als adverteerder afgerekend op het aantal locatiebezoekers. In 2007 is het mogelijk het aantal ‘eyeballs’ per scherm te rapporteren.

Laten we reëel zijn, een dagblad-adverteerder betaald voor de oplage van de krant. Hoeveel van die oplage bereikt de consument (of de sloot) en hoeveel van die lezers ‘leest’ de advertentie daadwerkelijk?
De GPR’s van bijvoorbeeld televisiecommercials vandaag de dag, worden berekend aan de hand van meetkastjes die bij 1300 gezinnen in Nederland staan. Deze kastjes rapporteren louter en alleen het schakelmechanisme van het televisietoestel. Er wordt niet gerapporteerd of er iemand daadwerkelijk kijkt, daarnaast is 1300 een zeer laag aantal.

Tevens heeft vorig jaar het onderzoek van de BVA aangetoond dat maar 18% van deze 1300 de reclamecommercial daadwerkelijk ziet. Wanneer je de kosten qua bereik met deze feitelijke cijfers doorberekent moet je als marketeer toch even slikken.
Daarnaast worden de bovenstaande gegevens door belangenorganisaties aangeleverd, vandaar het BVA onderzoek.

Traditionele media is nou eenmaal aanvaard; onbekend maakt onbemind.

9. Is Pluk (SMS-en voor extended product info op een web-profiel) de enige vorm van interactie met de doelgroep of komt er meer?

Ja, er komt veel meer. De mogelijkheden opvan interactiviteit op en digitalisering van de retailvloer staat nog maar in de kinderschoenen. Betaling, bestelling, reservering en informatievoorziening op de retailvloer gaan zijn intrede doen.

Daarnaast worden etalageruiten en winkelwanden zowel interactief als dat ze toegang bieden tot het web.

10. Lost de crossmediale belofte de boodschap in om ècht meer narrow te zijn en welke crossmedia gebruikt de concurrentie? Waarin ben je als KPN dan onderscheidend? Of is 't toch gewoon 'TV in een nieuw jasje..?'

Nee, Narrowcasting is geen ‘TV in een nieuw jasje’’, het heeft niets met televisie van vandaag de dag te maken.

Mocht je daar ook verder over willen discussiëren met mij, bijvoorbeeld bij de borrel van POP2006 dan houd ik mij aanbevolen.

Met vriendelijke groet, Josette

[1] touchscreen

Monday, October 23, 2006

Harrods wint prijs voor effectief narrowcastingnetwerk

Het narrowcasting netwerk van het pretentieuze warenhuis Harrods in London heeft vorige week donderdag de gouden POP2006 Award gewonnen.
De vooraf gestelde doelstellingen, om zowel de klantenbeleving te intensiveren als de omzet van adverteerders te verhogen, zijn glansrijk behaald.

Na een gedegen testperiode in 2005 besloot de directie van Harrods, begin dit jaar fors te investeren in narrowcasting activiteiten en met succes!

De gestelde doelstellingen zijn ruimschoots gerealiseerd. Narrowcasting heeft een significante bijdrage geleverd aan de omzetverhoging. Het welslagen is voornamelijk verwezenlijkt doordat de narrowcasting activiteiten volwaardig zijn geïntegreerd binnen het complete winkelconcept en het communicatieplan.
Tevens bleek aan adverteerders geen gebrek, de interesse was vanaf het begin af aan buitengewoon. Voornamelijk door de eerdere pilotfase en onderzoeksresultaten was in de eerste drie maanden reeds 80% van de uitzendtijd verkocht.

Het netwerk bestaat uit 120 schermen en heeft meerdere doelstellingen behaald zoals;
  • enhance the customer experience
  • communicate with the customer
  • drive sales
  • provide greater flexibility
  • provide greater impact
  • generate revenues from 3rd party advertising vs Harrods own content aimed at 35000 customers to use the store per day
  • provide training tool for staff on the digital posters before store opening

Het behaalde succes heeft Harrods doen besluiten in het komende jaar opnieuw aanzienlijk te investeren in narrowcasting.

Josette van de Bult

Friday, September 29, 2006

De marketeer blijkt conservatiever dan de gemiddelde bankier !Volgens het TV-rapport van SPOT is de besteding aan televisiereclame sinds 2005 met ruim 9% gestegen. Deze groei is grotendeels ten koste gegaan van bestedingen aan dagbladen (-11%) en tijdschriften (-3%). Deze verschuiving is hoofdzakelijk veroorzaakt door het afnemende leesgedrag van consumenten.

Als gevolg daarvan zijn markteers massaal overgestapt naar het medium televisie.

Echt massaal want het aantal commercials is dan ook maar liefst met 61% gestegen overeenkomstig het rapport ‘Global Clutter tv report’. Dat betekent dat de consument inmiddels gemiddeld 337 commercials per week voor zijn kiezen krijgt; dat zijn er bijna 50 per avond. Een bizar aantal!

Het kan niet anders zijn dan dat het effect van de commercial ook in verhouding dramatisch is afgenomen. Daar wordt echter geen enkele melding over gedaan.
Vorig jaar al bleek uit onderzoek van de BVA dat slechts 18% van de ‘kijkers’ de uitgezonden televisiecommercial daadwerkelijk ziet.
Het overige percentage van de televisiekijker, namelijk 80%, ervaart reclameonderbrekingen als ongewenst en besteedt deze tijd liever aan andere bezigheden zoals koffiezetten of toiletteren.

Niet vreemd dat de resultaten van BVA en SPOT conflicteren, wanneer je kritisch kijkt naar de wijze waarop de ‘bereikcijfers’ worden vastgesteld.
Deze cijfers zijn louter en alleen gebaseerd op 1300 meetkastjes die uitstaan bij gezinnen in Nederland. Deze meetkastjes meten slechts het gedrag van het televisietoestel, te weten het schakelmechanisme in het toestel.
De metingen zeggen helemaal niets over de beleving van of het effect op de kijkers, zelfs niet of de 'kijker' überhaupt voor het toestel heeft gezeten.

Toch heeft het verontrustende onderzoek van de BVA blijkbaar weinig indruk gemaakt gezien het toegenomen aantal commercials. De daadwerkelijke bereikcijfers moeten inmiddels toch echt bedroevend zijn gezien de enorme toename van commercials alleen in het afgelopen jaar al.

Gerelateerd aan het gegeven dat slechts 18% van de televisiekijker werkelijk bereikt wordt, is het zinnig eens uit te rekenen wat de kosten per 1000 feitelijk zijn. Het bedrag dat momenteel betaalt wordt voor een kijkdichtheid van 1% vertegenwoordigd 140,000 consumenten, dat zijn er feitelijk dus maar 25,200 !De marketeer heeft angst voor al het nieuwe, ook de nieuwe mogelijkheden die er nu al zijn. Hij/zij is nog conservatiever dan een bankier!


Dat gedrag wordt bevestigd door de bevindingen van de marketingenquête onder marketeers door het vaktijdschrift MarketingTribune (nr.18, blz. 65). Uit die enquête blijkt dat de grootste angst van marketingmanagers is om te blijven hangen in het oude denken volgens klassieke marketingpatronen. Er is angst voor al het nieuwe én de nieuwe mogelijkheden die er nu al zijn.

Dat laatste is duidelijk waarneembaar wanneer we spreken over de inzet van narrowcasting. De marketeer is bang!

Met argumenten zoals; het medium zou gebrek hebben aan bereik en/of gedegen onderzoek, wordt de meerwaarde twijfel getrokken. Zeer merkwaardig omdat de positieve effecten van narrowcasting inmiddels door meerdere onderzoeken zijn aangetoond, zoals het recente onderzoek van Nielsen Media Research.
Daarbij is in tegenstelling tot de televisiecijfers, wel het feitelijke bereik, de beleving en het effect gemeten.

Het gebrek aan massabereik van narrowcasting is een absolute waarheid, maar is dat niet juist ‘narrowcasting’?
Het bereiken van 2,5 miljoen volkomen verschillende consumenten is überhaupt niet interessant voor veel merken? Daar komt ook de ‘reclame-irritatie’ van consumenten uit voort!
Wat moet het vrouwelijke gedeelte van die 18% die wel naar de reclame kijkt, met een AXA-deodorant commercial die bestemd is voor jongens van rondom 18 jaar?

Ook de bekende slogan: 50% of my advetising is wasted, the trouble is I don’t know which 50%’ is daarop gebaseerd.

Daarbij heeft Narrowcasting juist een versterkende rol ten aanzien van andere mediatypes en in het bijzonder televisie[1].

Het medium biedt de mogelijkheid gedurende de dag, gericht te communiceren met expliciete doelgroepen op specifieke locaties.

Laten we hopen dat de marketeer in het komende jaar zijn angsten overwint en ook minder traditionele mediatypen aan de mix toevoegd.


Josette van de Bult - Commercieel Directeur

[1] Dat betekent niet dat commercials één op één kunnen worden uitgezonden via een narrowcasting-netwerk!

Wednesday, September 20, 2006

Online plug & play Narrowcastingplatform

Nieuw platform voorziet franchiseorganisaties van centrale controle en lokale flexibiliteit

Wij hebben de web-based applicatie message-manager™ ontwikkeld en operationeel ingezet. Hiermee kan de formulemanager van een franchiseorganisatie overal en op ieder gewenst moment via internet de uitzendingen per lokatie aansturen en controleren. Anytime, anyplace, anywhere !
Tegelijkertijd kan de individuele ondernemer lokaal zijn acties inbrengen en afstemmen op doelgroep en voorraad zonder dat afbreuk wordt gedaan aan huisstijl en centraal beleid.

De message-manager™ geeft toegang tot een contentbibliotheek waarin allerlei content voorradig is. Deze bibliotheek wordt voortdurend aangevuld met nieuwe productuitingen en acties zoals foto’s, video’s, visuals, standaard templates met of zonder geluid.
Het platform is eenvoudig in gebruik en vormgegeven vanuit het principe ‘what you see is what you get’. Wanneer de ondernemer geen eigen acties wenst te selecteren wordt automatisch de reguliere uitzending uitgezonden.

Het hoofdkantoor bepaald de centrale aansturing, waarbij huisstijl- en kwaliteitsbewaking qua content gegarandeerd zijn. Tegelijkertijd kan de individuele ondernemer op lokatie door middel van de message-manager™ en via de contentbibliotheek zijn eigen acties eenvoudig samenstellen met foto’s, video, teksten, etc.

Hiermee voorziet het narrowcastingplatform in de behoefte van franchiseformules aan centrale controle en lokale flexibiliteit.

Het narrowcastingplatform is operationeel van start gegaan bij de franchiseorganisatie FFC uit Zeist.
Het Narrowcasting traject heeft als doelstelling impulsaankopen te stimuleren. In de vestigingen zijn schermen nabij de kassa geïnstalleerd waardoor de bezoeker gegarandeerd wordt bereikt. De content bestaat uit zowel productadvertenties van de franchiseorganisatie, huisleveranciers en doelgroep-adverteerders. De actuele redactionele items worden aangeleverd door PCM Uitgevers. Het project is vorige week gestart.

Josette van de Bult - Commercieel Directeur
Wilbert de Vries - Technisch Directeur Instore Communication

Saturday, September 16, 2006